1.Prishtine

  • Sebahate Bushrani, udhëheqëse e laboratorit ne Prishtine

2.Prizren:

  • Esma Shotka, udhëheqëse e laboratorit ne Prizren
    • Tel:  +383-(0)29-226-999
    • Mobil: +383-(0)44-150-432
    • E-Mail: esma.shotka@rks-gov.net