1.Prishtine

 • Sebahate Bushrani- Ibrahimi, Udhëheqese e sektorit te metaleve te çmuara
 • Aferdita Gashi, zyrtare ne sektorin e metaleve te çmuara
  • Tel: +383 - (0) 38-200-36-536
  • Mobil: +383- (0) 44815-012
  • E-mail: aferdita.xh.gashi@rks-gov.net 

2.Prizren:

 • Aferdita Krasniqi Gashi, zyrtare ne sektorin e metaleve te çmuara 
  • Tel:  +383-(0) 29- 244-865
  • Mobil: +383-(0) 44- 678168
  • E-Mail: aferdita.m.gashi@rks-gov.net