1.Prishtine:

  • Agim Gjuraj, Udheheqes i laboratorit të Vellimit dhe Rrjedhjes
  • Luan Abazi, zyrtar ne laboratorin e Vellimit dhe Rrjedhjes

 

2.Prizren

  • Asan Iljazi, zyrtar ne laboratorin e rrjedhjes dhe vellimit
    • Tel:+383-(0)29-226-999
    • Mobil: +383-(0)44-137-015
    • E-Mail:asan.iljazi@rks-gov.net
  • Bashkim Shiliku, zyrtar ne laboratorin  e rrjedhjes dhe vellimit